MUNAKVÉDELEM.TŰZVÉDELELEM.

Munkahelyi egészség és biztonság. Vészhelyzetek.

FELELŐSSÉG

Minden olyan munkahelyen ahol munkavállalót alkalmaznak,munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételére van szűkség a jogszabály alapján.

SZOLGÁLTATÁSAINK

dokumentációk, szabályzatok előállítása

Munkavédelmi és tűzvédelmi dokumentációk, szabályzatok előállítása, munkahelyi kockázatértékelés elkészítése.

Oktatás

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása

Kivizsgálás

Munkahelyi balestek kivizsgálása

A MUNKAVÉDELEMBEN ÉS A TŰZVÉDELEMBEN ELSŐDLEGES A MEGELŐZÉS, A PREVENCIÓ!

A munkavédelmet és a tűzvédelemet meghatározó törvények szabályozzák, meghatározzák a munkáltatók és a munkavállalók kötelezettségeit és a munkavállalók jogait.

Szolgáltatásunk célja, hogy Önnek ne kelljen a munkavédelemmel és a tűzvédelemmel foglalkoznia, ezeket a terheket mi levesszük a válláról.

FONTOS

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

Minden munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.

TEVÉKENYSÉG:

Kolozsvár

Órarend

7.30am–19.30pm

Telefon

0744-240-067