SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Securitate si sanatate in munca. Situatii de urgenta.

RESPONSABILITATE

Oricare ar fi profilul activitatii desfasurate in unitatea dumneavoastra, aveti obligatia legala sa asigurati securitatea si sanatatea la locurile de munca ale angajatilor dumneavoastra, respectiv sa stabiliti masurile de aparare impotriva incendiilor.

Noi venim in sprijinul dumneavoastra in vederea asigurarii respectarii cerintelor minime in aceste domenii.

SERVICII

ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI IN DOMENIILE SSM SI SU

Intocmirea unui necesar de documenații cu caracter tehnic in domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, conform legislatiei in vigoare.

INSTRUIREA PERSONALULUI

Tinând seama de mărimea societății, trebuie sa se ia măsuri corespunzătoare astfel încât toți participanții la procesul de muncă să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate informațiile necesare privind măsurile și activitățile de prevenire și protecție, precum și riscurile de la fiecare loc de muncă.

CERCETAREA EVENIMENTELOR

Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca.

SSM SI SU CONSTITUIE ELEMENTE IMPORTANTE IN BUNUL MERS AL AFACERILOR

Evaluarea nivelului de risc in domeniul securitatii si sanatatii in munca Elaborarea tematicilor de instruire; Elaborarea instructiunilor proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Elaborarea actelor de autoritate Elaborarea documentelor referitoare la organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca; Elaborarea tematicilor de instruire;

Pentru fiecare pericol este important sa se stabileasca in mod clar persoanele care sunt expuse la risc, pentru a se identifica cele mai bune modalitati de gestionare a riscurilor.

Definitii:

Securitate si sanatate in munca – ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca;

Accident de munca – vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces

Echipament individual de protectie – orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv;

Incendiu – ardere autointretinuta, care se desfasoară fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesită o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;

Prevenirea incendiilor – totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;

Mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor – sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;

DESfasurare Activitate:

ClUJ-NAPOCA

Orar

7.30am–19.30pm

Contacteaza-ne

0744-240-067